Department of InformatiX
Microsoft .NET Micro Framework Tools & Resources
Pokud víte o nějakém hardware, který by tu rozhodně měl být, nebo zjistíte, že je něco špatně, napište a já to napravím. Ceny jsou zaokrouhleny.

Produkční moduly

Za modul považuji vše, co má v sobě procesor.

Zrušené produkty:

Stávající produkty:

Pro přehled jejich možností a rozdílů se podívejte na velkou srovnávací tabulku.

Očekávané produkty:

Ostatní a specializované produkty:

Tyto moduly jsou buď určeny pro specializované aplikace, nebo o nich nemám dostatečné informace na to, abych je mohl zařadit mezi běžné moduly pro vývojáře. Pokud někdo z vás má a je ochoten je sdílet, dejte mi vědět.

Vývojové desky

Zrušené produkty:

Stávající produkty:

Srovnávací tabulku vývojových desek teprve připravuji.

Očekávané produkty:

Ostatní a specializované produkty:

Rozšíření a příslušenství

Spotřebitelské výrobky

.NET Micro Framework se už pomalu dostává do komerčních produktů. Skromný výběr těch, které jsou dnes na trhu (neuvádím čisté SideShow displeje a zařízení se službou MSN Direct, která není v Evropě k dispozici):

inthinc waySmart 820.png waySmart™ 820 RTS

Cena: nevím
Výrobce: inthinc
Zařízení určené k monitorování vozového parku, hlášení porušení povolené rychlosti nebo připoutání řidičů, monitorování polohy vozů, hlášení dopravních nehod včetně nahrávání dat dle SAE J211 a spoustu dalšího, vše v reálném čase. Nemám s podobnými technologiemi žádné zkušenosti, takže pokud někdo ví více, rád se přiučím. Příruční část s uživatelským rozhraním je postavena na .NET Micro Frameworku.

Microsoft publikoval dokument (PDF, 539 kB) představující tyto produkty a další koncepty a prototypy uvedené na výstavě v Norimberku roku 2008.

Portování na váš vlastní hardware

Pokud chcete využít nějaký ten nativní kód, nebo dokonce mít celý .NET Micro Framework na svém vlastním (nebo cizím) procesoru, musíte jej tzv. naportovat. K tomu je potřeba .NET Micro Framework Porting Kit, který je (počínaje verzí 4.0) zdarma k dispozici v Microsoft Download centru, viz. sekce Odkazy. Prakticky existují dva scénáře:

Interop s nativním kódem

V tomto případě potřebujete jen přidat nějakou rutinu ke stávajícímu frameworku vyžadující nativní kód, třeba zajištující přístup k nějakému nepodporovanému hardwarovému rozhraní, nebo prostě jen rychlý výpočet. Bohužel, v současné době není možné dynamicky nahrávat a spouštět na zařízení žádné knihovny. Přidání byť jediné malé nativní funkce vyžaduje znovu kompilaci celého firmware. Typicky budete potřebovat BSP (board support package) od výrobce vašeho hardware, po té v C# vytvořit interface k metodám které plánujete, vygenerovat pomocí Visual Studia kostru nativního kódu, implementovat ji v C++ a pomocí nativního kompilátoru tak vytvořit nový HAL/PAL. K vaším metodám pak můžete přistupovat pomocí atributu[MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall)]. Takový postup je popsán v sekci Začínáme.

Zcela nový hardware

V takovém případě hodně štěstí! :-) Ověřte si, že vámi vybraná podpora (např. ARM) je podporována, a pomocí Solution Wizardu, který je součástí Porting Kitu vytvořte nový projekt nebo pozměnte některý z příkladů. Následuje implementace funkcí HAL a/nebo PAL pro BSP a kompilace pomocí nativního kompilátoru. Protože je nyní vše open source, není třeba odvádět žádné poplatky a můžete vaše zařízení ihned bez potíží prodávat. Pokud se mi o něm zmíníte, uvedu ho na této stránce!

Pro otázky spojené s porting kitem zkuste fórum na netmf.com, nebo NNTP archiv skupiny microsoft.public.dotnet.framework.microframework.porting, případně byla svého času možnost napsat přímo na netmfbiz@microsoft.com.

Comments
Sign in using Live ID to be able to post comments.